Tre berättarövningar för barn – Slå tärning och berätta

Tre berättarövningar för barn – Slå tärning och berätta

Under tre dagar publicerar jag tre berättarövningar för barn i förskolan. Använd övningarna för att stimulera dina barn att göra egna korta sagor. Eller varför inte använda övningarna för att göra egna sagor som du själv berättar?

Vad?
Tre berättarövningar

Användningsområde?
Stimulera barn att berätta

Vem passar det?
Pedagoger i förskolan

8/2 – Måla och berätta • 9/2 – Klipp och berätta • 10/2 – Slå tärning och berätta


 3. Slå tärningar och berätta

9 tärningar med 6 bilder var. Slå tärningarna och berätta en saga med bilderna som stimulans. Passar barn och vuxna och är väldigt roligt och varierat. Själv har jag prövat med min 3-åriga dotter och hon berättar och leker med tärningarna av hjärtans lust. Dessa tärningar borde vara i varje förskolepedagogs ficka. Att ta upp på samlingen, att använda när fantasin tryter. Berätta själv en saga eller låt barnen berätta. Varför inte berätta tillsammans med barnen. Sagotärningarna finns att beställa på underbara Sagomuséet. Klicka här. Du kan också klicka in på Rorys Story Cubes, de som gör tärningarna.

Lycka till med berättandet.

Alla de tre berättarövningarna kan användas till att starta skapande lekar. Vill du lära dig mer om hur du kan skapa och använda korta sagor för barn så titta på utbildningen Sagor i förskolan. Utbildningen går att köpa till din förskola. Den kommer också att ges som en öppen heldagsutbildning i Stockholm någon gång under april 2012.

© Fantasiförmedlingen
Annons
Tre berättarövningar för barn – Klipp och berätta

Tre berättarövningar för barn – Klipp och berätta

Under tre dagar publicerar jag tre berättarövningar för barn i förskolan. Använd övningarna för att stimulera dina barn att göra egna korta sagor. Eller varför inte använda övningarna för att göra egna sagor som du själv berättar?

Vad?
Tre berättarövningar

Användningsområde?
Stimulera barn att berätta

Vem passar det?
Pedagoger i förskolan

8/2 – Måla och berätta • 9/2 – Klipp och berätta • 10/2 – Slå tärning och berätta

2. Klipp och berätta

Att berätta med stimulans av bilder är en klassisk berättarövning som finns i otaliga variationer, enkla såväl som komplicerade övningar. Jag väljer att beskriva en övning som jag framgångsrikt använt tillsammans med barn i förskolan. Även den är uppdelad i tre delar. Ni behöver massor av tidningar, helst veckotidningar i färg. Självklart går det lika bra att skriva ut bilder från internet men då missar man momentet med att klippa och handgripligen leta efter bilder i tidningar.

a. Först ska barnen klippa ur bilder i olika kategorier. Kategori (1) är Figurer, människor och djur. (2) Saker, prylar och grejer. (3)  Platser, byggnader och landskap. Under tiden som alla klipper så laminerar ni alla bilder. Det är viktigt att bilderna hålls separerade så använd olika bakgrund för de tre kategorierna. Till slut har ni tre högar med olika bilder.

b. Nu är det dags att berätta. Var inte för många utan 3-6 personer räcker. Börja enkelt med att den som berättar väljer en bild från varje kategori. Kategorierna är utvalda så att det är en huvudperson som är på en plats med en sak. Det finns ingen äventyrskategori men det kommer barnen att hitta på. Sagans form och struktur är känd av alla barn. Här följer lite tips.

 • Utmana barnen att berätta med fler bilder. Inspirera barnen att berätta mer komplext med dina utmaningar. Läs mer om hur du gör det här.
 • Efter hand kommer barnen automatiskt att bli mer djärva och använda fler bilder. Då vänder du och säger att de ska hitta på en saga med bara två bilder, en bild. Ingen bild kanske? Ju vanare de är desto mer kommer de att fabulera helt fritt.
 • Berätta två och två.
 • Lägg till flera kategorier och be barnen välja en bild från den kategorin också när de berättar. Det kan vara ansikten som symboliserar känslor. Eller yttre omständigheter som väder. Specifika saker som vapen eller kläder kan bli egna kategorier. Det finns som i allt skapande inga begränsningar.

c. Även denna övning, liksom berättarövningen Måla och berätta, kan sluta med att ni leker sagorna. Läs om det i min artikel Sagan + Leken = Äventyrsdrama.

© Fantasiförmedlingen

Läs mer

För att läsa mer om hur man kan använda Sagans struktur om man vill berätta korta sagor så rekommenderar jag att du tittar på övningen Hallsagor.

Gå en utbildning

Alla övningarna kan användas till att starta skapande lekar. Vill du lära dig mer om hur du kan skapa och använda korta sagor för barn så titta på utbildningen Sagor i förskolan. Utbildningen går att köpa till din förskola. Den kommer också att ges som en öppen heldagsutbildning i Stockholm någon gång under april 2012.

Tre berättarövningar för barn – Måla och berätta

Tre berättarövningar för barn – Måla och berätta

Under tre dagar publicerar jag tre berättarövningar för barn i förskolan. Använd övningarna för att stimulera dina barn att göra egna korta sagor. Eller varför inte använda övningarna för att göra egna sagor som du själv berättar?

Vad?
Tre berättarövningar

Användningsområde?
Stimulera barn att berätta

Vem passar det?
Pedagoger i förskolan

8/2 – Måla och berätta • 9/2 – Klipp och berätta • 10/2 – Slå tärning och berätta

1. Måla och berätta

Sagans struktur är en saga nedskalad i några få delar. Huvudperson • Plats • Mål • Hinder • Lösning • Avslutning Den kan användas som grund för berättarövningar med barn, som modell för att analysera en saga eller som ett stöd när du själv berättar. Här beskriver jag en enkel övning i tre steg som använder sig av strukturen. Alla som deltar måste ha 5 A4-papper eller ett stort papper med 5 väl definierade rutor. Kritor eller pennor. Övningen passar de äldsta i förskolan och upp till vuxna.

a. Be deltagarna ta fram ett av papperna och måla en hjälte, (1) en huvudperson och platsen hjälten befinner sig på. När de är klara lägger de papperet med huvudpersonen upp och ner. Nu ska de måla huvudpersonens (2) mål eller uppdrag. För förskolebarn är ordet ”mål” svårt. Använd hellre uppdrag eller det ännu enklare ”vad ska din hjälte göra i denna saga”? Övningen fortsätter på samma sätt med att deltagarna ritar (3) hindret, det som hindrar hjälten från att nå sitt mål. Därefter  ber du deltagarna rita (4) lösningen som ska vara något magiskt. Till sist är dags för (5) avslutningen och då ber du barnen rita den sista bilden i sagan.

b. Nu är det dags att berätta. Det är bra om grupperna är små, 3-6 barn, så att alla vågar ta ut svängarna när de berättar sina sagor utefter bilderna. Har du tid och möjlighet så spela in sagorna på video. Några tips.

 • Visa barnens sagor på dator för hela gruppen eller visa som ett bildspel för föräldrar
 • En pedagog kan berätta sagorna i samlingen. Det är inte för att barnen inte kan berätta för stora samlingar utan för att det stärker barnen när deras egna sagor berättas och tolkas av någon annan.
 • Sätt upp bilderna med bildtexter.

c. Till sist handlar det om att leka sagorna. Ett exempel på hur du kan göra det finns att läsa om i min artikel Sagan + Leken = Äventyrsdrama.

© Fantasiförmedlingen

Läs mer

För att läsa mer om hur man kan använda Sagans struktur om man vill berätta korta sagor så rekommenderar jag att du tittar på övningen Hallsagor. Berättarövningen ovan är inspirerad av övningen ”Hjältens resa” som finns i boken ”Att utvecklas med symboler” av Åke Högberg.

Gå en utbildning

Alla övningarna kan användas till att starta skapande lekar. Vill du lära dig mer om hur du kan skapa och använda korta sagor för barn så titta på utbildningen Sagor i förskolan. Utbildningen går att köpa till din förskola. Den kommer också att ges som en öppen heldagsutbildning i Stockholm någon gång under april 2012.

Berätta en saga

I tre artiklar ger jag att ge min syn på hur man använder sagor framgångsrikt i förskolan. Först ut var Berätta en saga. Detta är artikel två och jag kallar den Gör en saga. Sista artikeln kallar jag Lek en saga och kommer under våren 2013.

Hallsagor – korta sagor som passar i förskolan

Hallsagor  är korta sagor som kan användas var som helst, när som helst och av vem som helst.

Av dig som är pedagog i förskolan. Trixet är att utgå från en struktur för att berätta en saga. Denna sagans struktur kunde ni läsa om i ett tidigare inlägg av mig där jag använde den som en struktur för skapande lek. Hallsagor används bäst utan förberedelse av tex dockor, tyger eller musik. Själva poängen är att det är den spännande sagovärlden som ska fånga barnen. Den världen bygger du upp på några sekunder.

Sagans struktur

Alla sagor, berättelser och historier följer en och samma struktur. Du har alltid en huvudperson som vill något i sagan, som har ett mål. Huvudpersonen måste möta ett eller flera hinder innan hon/ han når målet. Annars blir det en tråkig saga. Det blir en lösning som övergår i en lugnare avslutning där ofta huvudpersonens lärdom presenteras.

 • Huvudpersonen Det var en gång en hob som hette Frodo
 • Målet Han fick i uppdrag att förstöra en magisk ring
 • Hinder På resan försökte Sauron stoppa honom på alla möjliga sätt
 • Lösningen Till slut lyckades han slänga ringen i Domedagsberget
 • Avslutning och lärdom Världen var räddad från undergång. Med många vänner lyckas även den minsta varelse göra stordåd.

Så enkelt kan man bunta ihop Sagan om ringen som är på sisådär 1200 sidor.

Hur berättar jag hallsagor?

Du berättar med strukturen som stöd. Då vet du att du har en saga som fungerar. Pröva får du se!

Var fungerar hallsagor?

 • I hallen när ni är på väg ut. Ena hälften av gruppen har klätt på sig och den andra hälften står och stampar. Då passar en hallsaga.
 • På väg mot bussen. Ni har utflykt och 10-minuterspromenaden måste fyllas med något. En hallsaga passar utmärkt.
 • I slutet av dagen. Du har tre barn kvar och alla är trötta. Varför inte en hallsaga?

Tips

1. Barn älskar upprepning. Skapa en figur tillsammans med barnen som du berättar återkommande hallsagor om. Eran figur kan hamna i alla upptänkliga äventyr, det finns naturligtvis ingen gräns. Börja med att göra den fysiskt. I lera eller papier mache. Klipp eller klistra. Bestäm namnet. Var den bor? Sedan berättar du första sagan. Där har du sedan din huvudperson som du kan berätta enkla historier om när det passar. I hallen. På bussen. På gården. Till slut kommer barnen att ropa på mer historier även när du inte hade tänkt berätta. Då tar du chansen att be barnen berätta nästa äventyr. Genast har du fått barnen att skapa kreativa historier med alla pedagogiska vinster som det betyder.

2. Använd hallsagor som en berättarmodell för barnen. Be barnen rita bilder efter sagans struktur. En bild för varje steg. Sedan ber du dem berätta efter bilderna. Här finns flera varianter.

 • Be barnen berätta efter en kompis bilder.
 • Blanda bilder från olika barn och ni har en ny berättelse.
3. Alla sagor går att leka, göra drama av. Läs mer om det på Äventyrsdrama.
Photo - Kevin Connors
© Fantasiförmedlingen 2011

Sagan + Leken = Äventyrsdrama

Sagans form är utmärkt som struktur för kreativ och skapande lek. Formen är känd för alla barn långt ner i åldern. Redan ettåringar förstår strukturen genom att föräldrarna leker med barnet. 

 • Det kom en liten mus (Huvudpersonen)
 • Som skulle leta hus (Målet)
 • Inte här, inte där (Hinder)
 • Men där (Lösningen)
 • Det slutar lyckligt och barnet får en kram efteråt (Avslutning och lärdom)
Sagan är alltså utmärkt stöd för pedagogisk lek eftersom alla förstår strukturen. Hur kan man då jobba om man vill skapa lekförutsättningar med sagans hjälp? Här är ett förslag på skapande lek eller drama som passar alla åldrar i förskolan från 1,5 år och uppåt. Ni kommer att känna igen många av delarna. Jag kallar formen Äventyrsdrama.

Var är vi?

Platsen – Det är spännande att ta sig till andra platser. Sagor, drama och lek rör sig helt självklart mellan spännande platser, olika tidsepoker och konstiga världar. Antingen bestämmer du som pedagog platsen eller så bestämmer barnen. Det känner ni själva vilket som passar er grupp för tillfället.

 1. Overhead – Använd overhead om ni har möjlighet till det. Förbered tre overheader med bilder på olika platser som tex en skog, rymden eller havet. Sedan frågar du: Vilken av platserna vill ni åka till idag? Har ni inte overhead finns det ju andra saker att ha. Gröna och bruna tyger blir en skog. 8 stolar och rep blir ett rymdskepp eller lika gärna en ubåt.
 2. Musik – I en dator har du förberett musik som passar till overhaedbilderna. Eller så får barnen välja. Ha inte för många val. Två eller är lagom.

Nu har ni platsen men vem befinner sig där?

Vem handlar det om?

Huvudpersonen –  I alla lekar och även i sagor finns det huvudpersoner. Barn tar naturligtvis den rollen själva. Två saker är värt att tänka på.

 1. Ju yngre barnen är desto mer jobbar man med en kollektiv roll dvs att alla gör samma figur. Barn är ju också mästare på att hoppa ut och in i roll.
 2. Det behövs egentligen inte ens en roll utan det kan vara de själva som är huvudpersoner och reser iväg på fantasiresan.
När ni hittat på vilka som det handlar om är det bra att hitta attribut. Vad behöver en rymdfarare? Om ni har tid kan ni självklart bygga saker. Hjälmar, verktyg och annat som behövs. Kanske ska huvudpersonerna ha några speciella kläder? Leta bland allt som finns på förskolan. Mitt tips är att ha så lite som möjligt. Mycket prylar i en organiserad lek har en tendens att ta udden av fantasin. Men det är ingen sanning. Nu är det hög tid att bestämma vad som ska hända i leken.

Vad är det för uppdrag?

Målet – För att det ska vara ett uppdrag måste vi ha ett mål med vår lek? Vad är det som ska hända? När målet är uppnått får vet vi att leken snart är slut. Här kommer några tips att välja mellan för att starta leken.

 • Ett brev. Du har förberett ett brev. Där står det vad uppdraget är. ”Rymdskeppet Ior har motorproblem. Ta er dit och hjälp dem. Det är bråttom, deras luft räcker bara i 3 dagar.” Har du gett barnen tre olika val ovan så behöver de även här ha tre förberedda brev.
 • Barnen bestämmer. Ställ frågan. Nu har vi en ubåt. Den är startklar. Vart ska vi åka med den? Fånga den första idén som kommer upp och bygg upp ett uppdrag som ni ger er iväg på.
 • Ett föremål som stimulans. En nyckel. En ask. Ett smycke. Vad som helst som kan få igång fantasin. ”Titta en spegel. Vems är den tror ni?” Haka på barnens idéer och ge er iväg på äventyr.
Nu har ni startat. Men ni får inte komma för fort fram till målet, då upphör leken. Därför behövs det motstånd.

Utförandet

Hinder – För att det ska bli en lek måste det finnas hinder. Skulle man nå målet direkt så tar ju leken slut. Alltså är det helt naturligt för alla som leker att själva lägga in hinder i leken. Barnen vill att ju leken ska fortsätta. De är som sagt vana vid formen men det kan behövas lite hjälp ibland. Dels för att få rätt riktning på leken och dels för att det ibland kan vara svårt för barnen att komma med idéer. I nya grupper till exempel eller om gruppen har svårigheter. Här är några förslag som kan passa.

 • Musik och ljud – Stormar, regnljud, billjud, djurljud. Allt finns gratis på nätet. Klicka här. Dessutom kan ju musik få betydelsen av hinder. En läskig skog – använd spännande musik. Meteorregn – vilken musik skulle passa här?
 • Hitta saker. Släng in ett föremål och se vart det tar er.
 • Nya platser. En flod dyker upp i skogen. Hur tar vi oss över den?
 • Hunger. Hur hittar man mat i havet, rymden eller skogen?
Uppdraget slutförs

Lösningen – Alla sagor har ett slut liksom alla lekar. Försök hitta en lugn punkt i leken precis innan ni ger er iväg på den sista delen av uppdraget. Det brukar vara ett bra tillfälle att fråga barnen om vad de känner, att jobba med fördjupning. Är de inne i leken är spänningen som störst precis innan det sista avgörande momentet. Samlas. Ta vara på denna stund. Här är några tips.

 • Förbered något. Det är inte nödvändigt att förbereda något. I princip vet man ju inte vart leken tar vägen. Men om du vet det kan du förhöja spänningen genom att förbereda något. Finns lösningen i en kista som de måste öppna? Eller måste de utföra något som en sång, en ramsa som ni då självklart har övat på?  Eller måste de hitta något på vägen som ger dem lösningen? En nyckel? En magisk sten?
 • Musik återigen. Att använda musik kan hjälpa till att höja spänningen och är en självklar hjälp i detta avgörande skede av leken.
Vilan efter

Avslutning och lärdom – Självklart slutar leken lyckligt. Nu är ubåten tillbaka i hemmhamnen. Rymdskeppet står i sitt hangar. Var ni i skogen är ni hemma igen. Ta av kläderna och lägg tillbaka attributen. Vår belöning blir kanske en fest.

 • Ha en fest. Frukt duger utmärkt i rymden.
 • Reflektion. Fråga alla vad de tyckte var spännande, läskigt, roligt eller tråkigt på uppdraget. Vilka är de förlösande reflektionsfrågorna?
Det här ett bekant sätt att leka med barn i förskolan för många av er. Alla kanske inte känner till att leken ofta följer sagans struktur. Jag vill att ni ska se styrkan att använda sig av en form, en struktur i leken. En struktur är en trygghet att vila sig på och är den så fri som jag beskrivit den ovan blir inte formen hämmande för kreativiteten utan tvärtom så stimulerar den och hjälper barnen att gå över sina egna gränser.
© Fantasiförmedlingen 2011