Ett brev till dig själv

Bli en bättre pedagog

Om du kunde säga en sak till dig själv på dagen när du började din utbildning till förskolelärare, barnskötare eller lärare, vad skulle det vara? Fantasiförmedlingen samlar under hösten 2013 in brev från pedagoger i förskolor och skolor i Sverige som kommer att bli en bok och ett föredrag hösten 2014. Målet är att de samlade erfarenheterna i breven ska inspirera läsaren till att bli en bättre pedagog. Under våren kommer Fantasiförmedlingen att publicera vissa brev på bloggen https://fantasiformedlingen.wordpress.com. Allt sker självklart anonymt för den som vill delta. Skriv ett brev du också!

Vad gör ett bra brev?

•Konfrontera en ärlig, verklig fråga som du brinner för.
•Använd dig av berättelsens form i brevet
•Starkt känslomässigt innehåll: ilska, skratt, förtvivlan, överraskning
•Ett ögonblick av klarhet eller hopp i brevet
•Beskriv ett tillfälle då du insåg att du hade fel i fråga eller ett tillfälle som gjorde din vetskap om världen större
•Max en A4

Hur skickar man ett brev?
•Email: johan@fantasiformedlingen.se
•Brev: Fantasiförmedlingen, Sten Bergmans väg 59, 12146 Johanneshov

(Idén kommer från berättaren och regissören Wendy Gourley, USA som använt detta som underlag för en teaterföreställning. Brevens mottagare var då ens 17-åriga jag.)

Drama i förskolan I – Skillnaden mellan dramaövningar och dramatekniker

Under tre dagar publicerar jag tre artiklar med dramaövningar och dramatekniker som passar för att arbeta med barn i förskolan. Använd övningarna för att göra eget drama eller ta hjälp av Fantasiförmedlingen.

Vad?
Tre artiklar om drama i förskolan

Användningsområde?
Att skapa egen dramalek

Vem passar det?
Pedagoger i förskolan Läs mer

Drama i förskolan II – Fem viktiga dramaövningar

Under tre dagar publicerar jag tre artiklar med dramaövningar och dramatekniker som passar för att arbeta med barn i förskolan. Använd övningarna för att göra eget drama eller ta hjälp av Fantasiförmedlingen.

Vad?
Tre artiklar om drama i förskolan

Användningsområde?
Att skapa egen dramalek

Vem passar det?
Pedagoger i förskolan Läs mer

Drama i förskolan III – Fem viktiga dramatekniker

Under tre dagar publicerar jag tre artiklar med dramaövningar och dramatekniker som passar för att arbeta med barn i förskolan. Använd övningarna för att göra eget drama eller ta hjälp av Fantasiförmedlingen.

Vad?
Tre artiklar om drama i förskolan

Användningsområde?
Att skapa egen dramalek

Vem passar det?
Pedagoger i förskolan Läs mer

Dramalek efter barnböcker

Kenta och barbisarna

av Pija Lindenbaum

KentaMålgrupp • 4-8 år

Vad • Dramaövning

© Fantasiförmedlingen 2013


Hur går övningen till?

Här följer ett enkelt upplägg hur man kan jobba med dramalek i samband med att man läser en barnbok. Med dramaövningar fördjupar du förståelsen av innehållet i barnboken och barnen undersöker kreativt de frågeställningar du som pedagog ställer upp.

1. Börja med att berätta/läsa historien fram till stället på bilden 

Läs mer

Att leka jämställdhet

Kom alla mina barn

Hur kan man använda en av de enklaste lekar som finns i ett jämställdhetsarbete?

Denna välkända lek innehåller så mycket. Pedagogen står på ena sidan av rummet, barnen på den andra. Pedagogen är ropare och säger ”Kom alla mina barn” och barnen svarar ”Hur då?”. Då hittar pedagogen på ett sätt som barnen ska ta sig till honom/ henne. Som katter t.ex. Hoppande på ett ben. Flyende från en eld. Det finns ingen gräns för fantasin. När alla vet hur leken går till kan barnen börja alternera som den som säger ”Kom alla mina barn ”. I leken finns rörelse. Där finns också kreativitet både i grupp (alla förflyttar sig på samma sätt) och enskilt (alla tolkar det roparen säger unikt). Det gör att barnen som deltar både kan välja att ”göra som alla andra” och ”göra det på mitt eget sätt” inom den trygga gruppen. De slussas också långsamt in mot det mer läskiga att vara ropare. Där måste man göra något helt eget utan att gömma sig bakom gruppen.

Jämställdhetsarbete med ”Kom alla mina barn”

Här finns möjligheter för pedagogen att som ropare stimulera barnen att ta nya roller. Kom som ”krammonster” om du har barn som behöver jobba med positiv kroppskontakt. Som världens snabbaste fisk om du har barn som behöver tävla lite mer. Som Hulken i högklackade skor. Som världens fulaste grimas. Bara fantasin sätter gränsen. – Erbjud de lite tystare barnen att ta platsen som ropare. Det stärker självkänslan. – När barnen är ropare har du som pedagog färre möjligheter att hitta nya erbjudanden till barnen. Kanske har du stimulerat barnen att välja komplexa sammansättningar som en kanin med huggtänder? Eller så blir det bara tigrar som springer fort? Men då kanske du kan fråga om tigrarna vill prova att springa så tyst som möjligt? För att inte väcka barnet som sover i din famn. Vill ni prova att bära barnet? Här finns ett barn till varje. Nu springer vi det fortaste vi kan.

Dramalek i förskolan – en modell

Dramalek är enkelt och tangerar vanlig lek. Även om ni inte tror att ni kan drama kommer ni att känna igen många av delarna i modellen för dramalek nedan.  Modellen har formen av en struktur och i varje del kan man välja mellan olika lekar och dramaövningar. Vare sig det gäller mer fritt drama som jag beskrev i Äventyrsdrama  eller dramaleken som jag beskriver nedan så behövs en struktur. Annars finns risken att deltagarna tappar fokus. Jag ger er en enkel form att inspireras av.

Hur använder man modellen för Dramalek?

 • Modellen är en struktur uppdelad i fem steg som beskriver händelseförloppet under ungefär en timmes dramalek.
 • I varje del kan du själv lägga in lekar, övningar osv. Här kan du läsa om övningar som passar in i modellen. Dramaövningar och lekar.
 • Om du vill kan du jobba med ett tema dvs något du vill att barnen undersöker. Låt då varje del beröra temat. Teman kan vara komplexa frågor som jämställdhet, EQ. Eller konkreta teman som skogen, färger.

Samlingen • För de första gäller det att fånga gruppens koncentration. Gör man dramaleken varje vecka så använd gärna något återkommande så att alla vet att det är dags för dramalek. Kanske en runda, kanske en enkel dramaövning. Glöm inte att formulera vad som skall hända, även för små barn. Samt vad som förväntas av dem.

 • Vad? – T.ex. rundor där alla får säga något.
 • Varför? – Hälsa – Känna av gruppen – Skapa koncentration, förväntan – Alla skall synas

Starten • Nu skall vi röra på oss på ett roligt sätt så att garden faller, masken tas av. Minimalt med eget skapande och målet är att skapa en koncentration på uppgiften enligt formeln: Lite hjärna + mycket rörelse.

 • Vad? – Rörelselekar. Sånglekar. Kullekar.
 • Varför? – Skratta – Stärka gruppen– Fokus – Leda barnen mot fantasi, kreativitet.

Kreativitet • Här leder vi in deltagarna mot målet, som är improvisation, genom att göra enklare övningar med ett visst mått av eget skapande. Fortfarande enkla dramaövningar som innehåller kreativa inslag.

 • Vad? – Enkla, tydliga regellekar med ett eget individuellt val, eget skapande.
 • Varför? – ”Släppa tyglarna” – Tillåtande – Inre bilder – Frihet

Improvisation • Målet med dramalek! Improvisation, eget skapande, ett undersökande av något tema eller händelse som pedagogen valt. Målet är eget, fritt skapande. Pedagogen måste släppa taget om gruppen. Det är viktigt att hela gruppen går med på att det är på låtsas. Om alla tror på ”den stor lögnen” dvs fiktionen kan vad som helst hända. Om någon inte tror på fiktionen finns risken att den personen förlöjligar de som skapar i låtsasvärlden.

 • Vad? – Dramaövningar med eget skapande. Att undersöka något.
 • Varför? – Skapa själv – Huvudövning – Empati – Samarbete – Uppgifter att lösa – ”Allt är tillåtet”

Avslutningen • Här är det dags att sätta ord på vad vi gjort, det vi undersökt. Det bör vara någon slags dramaövning där deltagarna får reflektera över dagens händelser. Ha en ritual så alla deltagare vet att dramaleken är slut. Välj bland dramaövningar som är avslappnande eller något enkelt och roligt med ett tydligt slut på övningen.

 • Vad? – En lugn sång. En runda. Reflektionsövningar. Avslutningsritual.
 • Varför? – Varva ner – Reflektion – Eftertanke – Hej då – Nu är det slut – Nu är det inte på låtsas längre
Vill du lära dig mer om dramalek så klicka på Drama i förskolan.
Johan Theodorsson, Fantasiförmedlingen
© Fantasiförmedlingen 2011